7 personer har gjort en prisförfrågan det senaste dygnet.

Så väljer du rätt värmepump till rätt pris

Vilken värmepump är egentligen bäst? När ska man välja bergvärme och när passar en enklare luftvärmepump bäst. Vi går igenom vilka saker du måste tänka på inför valet av värmepump.

Bergvärme, den mest kraftfulla värmepumpen

Generellt är det bergvärme som levererar bäst av de olika typerna av värmepumpar. Först borras ett hål som är cirka 100-150 meter djupt. Därefter förs en speciell kollektorslang ned i året, denna slang transporterar sedan upp värme via bergvärmepumpen och in i huset. En bergvärmeinstallation ger oftast en väldigt god värmefaktor, vilket innebär att den levererar väldigt mycket energi tillbaka sett till den el som krävs för att driva den.
Bergvärme passar bra för dig som har eller vill skaffa vattenburen distribution för värme (radiatorer) och som vill ha en rejäl sänkning av dina värmekostnader. Kravet är att du har en yta på din tomt där det går att borra den energibrunn som krävs för att värmepumpen ska kunna samla in värme.

Bergvärme

Jordvärme, bra om du har stor tomt

En annan kraftfull lösning som faktiskt är något billigare än bergvärme är jordvärme, också känt som ytjordvärme eller markvärme. Här gräver man istället ned kollektorslangen på en dryg meters djup över en större yta på tomten, en process som är lite billigare än ett borrhål för bergvärme.
Det krävs en relativt stor yta på tomten för att kunna gräva ned tillräckligt mycket slang, därför är jordvärme ett bra val för den med många kvadratmeter mark över för grävning.

Jordvärme

Sjövärme

Ett relativt ovanligt alternativ men som kan fungera extremt effektivt är sjövärme. Då läggs slangen på en sjöbotten, eller på botten av annat vattendrag. Detta arbete ställer höga miljökrav och tillstånd från kommunen men för den med tillgång till vattendrag kan det vara en mycket effektiv och prisvärd lösning för värmeförsörjningen.

Luft/vatten-värmepump

Precis som en bergvärmepump så skickas värmen i huset via en luft/vatten-värmepump ut i form av varmt vatten som går till radiatorer (element). Det som däremot skiljer den rejält från jordvärme, bergvärme och sjövärme är att värmeenergi kommer direkt från luften som omger huset snarare än från marken. Det går faktiskt att utvinna värme till en luft/vattenvärmepump till och med vid riktigt låga temperaturer.
Att installera en luftvattenvärmepump är ett mycket bra alternativ om du vill ha en lite lägre engångskostnad men samtidigt få en kraftfull värmepump som kan värma även ett lite större hus.

Luft/vatten-värmepump

Luft/luft-värmepump

Den billigaste och minst kraftfulla värmepumpstypen. Här fördelas värmen i huset direkt ut i inomhusluften, istället för via elementen. Det gör att en luft/luftvärmepump kan vara ett mycket bra alternativ ifall huset som ska värmas inte är jättestort samt ifall det har så få väggar som möjligt. En helt öppen planlösning är perfekt för en luft/luftvärmepump.

Luft/luft-värmepump

Att välja rätt värmepump

Till syvende och sist är det ditt hus storlek, planlösning och förutsättningar på tomten i kombination med hur stor besparing du vill kunna göra som avgör vilken värmepump som är rätt för just ert hushåll. Ett bra sätt att komma igång är kontakta ett antal företag som utför installationer av värmepumpar i ert område och sedan be dem göra ett besök hos er där ni gemensamt tar fram en kalkyl på hur en värmepump på bästa sätt kan hjälpa er att få ned räkningarna för värme.

Ta in offerter enkelt och snabbt här:
Gör prisförfrågan på värmepump här >>