5 personer har gjort en prisförfrågan det senaste dygnet.

Värmempump & Bergvärme information om reklamation - offerten och avtalet

Värmempump & Bergvärme information om reklamation, offert och priser
Reklamation av värmepump eller bergvärme

Reklamation av en VVS-tjänst regleras i konsumentköplagen (KkL) och i Konsumenttjänstlagen (KtjL) beroende på det utförda arbetes art. Vid reklamation görs en bedömning om arbetet i huvudsak utgörs av försäljning av utrustning (KkL) eller av installation av utrustning (KtjL). Vid bedömningen spelar faktorer såsom priset på utrustningen i förhållande till priset för tjänsten och hur komplicerad installationen är in. Vid reklamation gäller generellt att du som villaägare ska påvisa att felet funnits med vid installationstillfället och inte beror på ett felaktigt handhavande. Bedöms arbetet i huvudsak utgöras av en tjänst, dvs att KtjL tillämpas, har du tio års reklamationsrätt. Är det däremot fråga om ett köp av en vara gäller endast två års reklamationsrätt men uppstår felet inom sex månader från installationstillfället förutsätts felet funnits med från början. För att känna dig mer trygg med en installation kan det alltså löna sig att fråga installatören vilka garantier denne kan ge.


Skicka en gratis prisförfrågan till flera värmepumpsinstallatörer.
Snabbt, enkelt och helt utan förpliktelser.

Så här köper du din värmepump smartare:
1. Skapa en gratis prisförfrågan.
2. Bli kontaktad av installatörer i ditt område med offertförslag.
3. Välj den installatör som passar dig bäst!

Skapa en prisförfrågan här >>
Tjänsten är helt gratis och fungerar i hela Sverige.

Läs mer om Värmepump & bergvärme offert | Värmepump Avtal | Flera parter | Med kvitto | Reklamation | Frivillig trygghetsförsäkring Läs mer på VVS-installatörernas webbplats. www.vvsi.se Källa Energimyndigheten