7 personer har gjort en prisförfrågan det senaste dygnet.

Information om ROTavdrag samt regler för rotavdrag

ROT-avdrag gäller!

Med ROT kan du låta din hantverkare eller värmepumpsinstallatör börja reparera eller bygga om, eller installera bergvärme, på din ägda bostad. Då gäller ROT-avdraget.

Regeringen har beslutat att införa ett nytt ROT-avdrag inom ramen för det befintliga avdraget för hushållsnära tjänster. Det nya ROT-avdraget innebär i korthet följande:
Du kan få avdrag för både hushållsnära tjänster och bygg- och reparationstjänster med 50% arbetskostnaden på RUT-tjänster och 30% på ROT tjänster, avdraget är max 50 000 kr per år och person. Det innebär att om du anlitar en städfirma för 40 000 kr under ett år kan du även anlita en hantverkare och betala för 100 000 kr i arbetskostnad. Skattesubventionen blir då totalt 50 000 kr och du betalar då 90 000 kr för tjänsterna totalt.

Den som utför arbetet ska ha F-skatt. Se till att du får en faktura som har arbetskostnaden noggrant specificerad. Spara alla fakturor.

Avdraget gäller ägare av småhus och innehavare av bostadsrätter.

Avdraget gäller per person. Är det två ägare till en bostad får varje ägare utnyttja avdraget.

Källa: Skatteverket

Använd ROT-avdraget till te.x. ny Energisnålare uppvärmning så som bergvärme eller luft vatten värmepump

Skapa en gratis prisförfrågan för din Värmepump här >>